Onderzoek uitzondering op Mededingingswet voor de eerste lijn

14 maart 2015

Hoe kunnen we voorkomen dat in de eerste lijn samenwerkingsinitiatieven met positieve gevolgen voor patiënten gefrustreerd worden als gevolg van regelgeving in de Mededingingswet? Met het oog daarop laat minister Schippers onderzoek doen naar de mogelijkheden om voor de eerstelijnszorg een uitzondering te maken op deze wet. Het onderzoek is een reactie op een motie van de Kamerleden Leijten (SP) en Dik-Faber (CU). De uitzondering op de Mededingingswet zou neerkomen op een vrijstelling onder voorwaarden van het kartelverbod (= samenwerking tussen concurrenten, zoals huisartsen of zorggroepen). De minister hoopt de Kamer na het zomerreces nader te kunnen informeren.