logo

Leden

InEen bestaat uit een aantal ledengroepen. Elke groep werkt op een eigen terrein van de eerste lijn. Ze zijn daarom zeer divers. Juist die diversiteit is onze kracht. Samen beslaan ze namelijk de gehele sector eerstelijnsgezondheidszorg in al haar facetten.

Naast de verschillen zijn er drie belangrijke overeenkomsten:

  1. Het gaat om organisaties in de eerstelijnszorg (dus geen individuele professionals)
  2. Alle leden zetten zich in voor samenwerking, samenhang, verbinding en versterking in de (eerstelijns)zorg
  3. Alle leden werken aan zorgvernieuwing en innovatie

De ledengroepen van InEen zijn:

Vereniging
InEen is een vereniging. Dat wil zeggen: de leden bepalen het beleid van InEen. Daartoe zijn er jaarlijks Algemene Ledenvergaderingen, waar besluiten worden genomen. Daarnaast komen de ledengroepen apart bij elkaar voor onderwerpen die hen specifiek aangaan.

Kennisdeling
Kennisdeling is een belangrijke factor binnen InEen. Via het digitale platform en in de  ontmoeting. Er zijn voor leden(groepen) tal van bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Daarnaast is er jaarlijks de “Tweedaagse”. Een bijeenkomst van twee dagen voor alle leden, met uitdieping van ontwikkelingen, uitwisselen van best practices en tijd voor onderlinge ontmoeting.

Training professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg - leden zorggroepen InEen

08 december 2016

Zorggroepen (lid van InEen) krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan een pilot van de training ‘Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg. Samen beslissen, het hoe en waarom’. Deze pilottraining is beschikbaar voor koppels huisarts – praktijkondersteuner/verpleegkundige. Hieronder informeren wij jullie over de mogelijkheden.

Doel

Het doel van de pilot is het testen van de training Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg. Deze training is ontwikkeld als vervolg op de Handreiking Gezamenlijke besluitvorming. Het NHG en InEen hebben de training opgezet met subsidie vanuit het Zorginstituut Nederland. De training is voor het duo huisarts en praktijkondersteuner/verpleegkundige. Zie de folder voor meer informatie.

Opzet pilot

De pilot training vindt plaats op donderdag 2 februari én donderdag 23 maart, van 15.30 (inloop vanaf 15.00 uur) tot 20.00 uur, in Soesterberg. Hiervan bestaat vier uur uit training en een half uur pauze. Per training zijn er 4 accreditatiepunten aangevraagd en voor de E-learning is 1 accreditatiepunt aangevraagd. Tussen de twee trainingsdata zitten enkele weken zodat in de tussentijd aan huiswerkopdrachten gewerkt kan worden. Er kunnen maximaal 9 koppels (18 personen) deelnemen. In de pilot wordt de basistraining behandeld, de vervolgtraining is geen onderdeel van de pilot.

Kosten

De pilot training is kosteloos te volgen. Gevraagd wordt als duo huisarts en praktijkondersteuner actief deel te nemen aan de training. Tijdens de pilot wordt aandacht besteed aan de evaluatie van de training om de definitieve training zo aansprekend mogelijk te maken. Bij opgave wordt ook verwacht dat je aanwezig bent. Mocht je niet aanwezig zijn dan wordt 60 euro onkostenvergoeding, achteraf, bij je in rekening gebracht.

De training

In deze training wordt de basiskennis van de huisarts en praktijkondersteuner/verpleegkundige als uitgangspunt genomen. Tijdens deze training worden huisarts en praktijkondersteuner/ verpleegkundige meegenomen in het hoe en waarom van het samen beslissen. Scholing is gericht op gespreksvaardigheden, werken met hulpmiddelen om de geleverde zorg persoonsgericht, efficiënt en effectief te maken.

Vragen

Heb je vragen neem dan contact op met Marjan Verschuur – Veltman, of via 06-4153 37 47. Zij is inhoudelijk betrokken bij de opzet van de training.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor de pilot training? Geef je dan als duo op (één of meerdere) bij mij, Mariska Smit m.smit@ineen.nl.

Meer informatie

Download voor meer informatie de Scholingsfolder.

[...]

Zorggroepen (lid van InEen) krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan een pilot van de training ‘Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg. Samen beslissen, het hoe en waarom’. Deze pilottraining is beschikbaar voor koppels huisarts – praktijkondersteuner/verpleegkundige. Hieronder informeren wij jullie over de mogelijkheden.

Doel

Het doel van de pilot is het testen van de training Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg. Deze training is ontwikkeld als vervolg op de Handreiking Gezamenlijke besluitvorming. Het NHG en InEen hebben de training opgezet met subsidie vanuit het Zorginstituut Nederland. De training is voor het duo huisarts en praktijkondersteuner/verpleegkundige. Zie de folder voor meer informatie.

Opzet pilot

De pilot training vindt plaats op donderdag 2 februari én donderdag 23 maart, van 15.30 (inloop vanaf 15.00 uur) tot 20.00 uur, in Soesterberg. Hiervan bestaat vier uur uit training en een half uur pauze. Per training zijn er 4 accreditatiepunten aangevraagd en voor de E-learning is 1 accreditatiepunt aangevraagd. Tussen de twee trainingsdata zitten enkele weken zodat in de tussentijd aan huiswerkopdrachten gewerkt kan worden. Er kunnen maximaal 9 koppels (18 personen) deelnemen. In de pilot wordt de basistraining behandeld, de vervolgtraining is geen onderdeel van de pilot.

Kosten

De pilot training is kosteloos te volgen. Gevraagd wordt als duo huisarts en praktijkondersteuner actief deel te nemen aan de training. Tijdens de pilot wordt aandacht besteed aan de evaluatie van de training om de definitieve training zo aansprekend mogelijk te maken. Bij opgave wordt ook verwacht dat je aanwezig bent. Mocht je niet aanwezig zijn dan wordt 60 euro onkostenvergoeding, achteraf, bij je in rekening gebracht.

De training

In deze training wordt de basiskennis van de huisarts en praktijkondersteuner/verpleegkundige als uitgangspunt genomen. Tijdens deze training worden huisarts en praktijkondersteuner/ verpleegkundige meegenomen in het hoe en waarom van het samen beslissen. Scholing is gericht op gespreksvaardigheden, werken met hulpmiddelen om de geleverde zorg persoonsgericht, efficiënt en effectief te maken.

Vragen

Heb je vragen neem dan contact op met Marjan Verschuur – Veltman, of via 06-4153 37 47. Zij is inhoudelijk betrokken bij de opzet van de training.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor de pilot training? Geef je dan als duo op (één of meerdere) bij mij, Mariska Smit m.smit@ineen.nl.

Meer informatie

Download voor meer informatie de Scholingsfolder.

De eerste honderd dagen, deel 2

25 februari 2016

anoeskaIn de tweede 30 dagen van Anoeska Mosterdijk, de nieuwe directeur van InEen, komt onmiskenbaar hét onderwerp van de komende periode bovendrijven: de toekomst van de eerstelijns organisaties. Mosterdijk: ‘Ik merk in al mijn gesprekken dat dit thema iedereen bezig houdt.’

Mosterdijk benut haar eerste 100 dagen om veel mensen te spreken. Op haar kennismakingsronde bezocht ze onder andere de CIHN in Nijmegen, Huisartsenpost HOV in Den Bosch, de Stichting Haagse Gezondheidscentra, HKN Huisartsen in de Kop van Noord-Holland en de ROS Raedelijn in Utrecht. ‘Telkens weer erg leerzaam’, zegt ze daarover. ‘Ik hoor goed wat er speelt in het veld, en ook wat mensen wel en niet van InEen verwachten’. Verder maakte ze haar eerste deelledenvergaderingen mee. Onder de indruk was ze van de grote opkomst voor de gezamenlijke bijeenkomst van zorggroepen en gezondheidscentra. Ook de veel kleinere bijeenkomst van de EDC-leden was voor haar een waardevolle kennismaking. Mosterdijk: ‘Het is mooi om te zien hoe daar kennis wordt uitgewisseld, bijvoorbeeld over de ervaringen met het contracteringsproces 2016. Ook fijn om te constateren dat een onderwerp als eerstelijns diagnostiek op de huisartsenpost daar op de agenda staat, een mooi voorbeeld van samenhang tussen onze verschillende ledengroepen.’

Aansluitend aan de DLV zorggroepen en gezondheidscentra werd actief en uitgebreid gediscussieerd over de toekomst en de positionering van de ketenzorgorganisaties. Mosterdijk: ‘Een veelbelovende aftrap voor het visietraject dat we met elkaar willen doorlopen. De vijf kernthema’s* die we hadden gekozen werkten goed om de discussie op gang te brengen.’ Wat haar betreft vormen de toekomst en positionering van eerstelijns organisaties het grote onderwerp van de komende periode. ‘Vanochtend hadden we een gesprek met verzekeraar CZ en dan gaat het daar ook meteen over. Ik merk in al mijn gesprekken dat dit iedereen bezig houdt. Het gaat dan uiteindelijk ook over wat precies de rol van InEen wordt om die organisaties te ondersteunen.’ Met vragen als Wat is precies de opdracht van een zorggroep of een gezondheidscentrum? Hoe verhouden de verschillende organisaties zich tot elkaar? Wat is een ideale structuur? Hoe houden we huisartsen aan de organisaties gebonden? is Mosterdijk zich er terdege van bewust dat ze voor een uitdaging staat. ‘Er zijn ideeën en belangen, ook de opvattingen in onze achterban zijn verschillend.

Mosterdijk besluit haar tweede maand met een heisessie van VELO, de vereniging waarin koepels van zorgaanbieders samenwerken: huisartsen, apothekers, tandartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen, Actiz en sinds kort ook InEen. Met name het multidisciplinaire karakter spreekt Mosterdijk aan. In 2012 vormde het zgn. Pact van Garderen tussen de eerstelijnszorgaanbieders een eerste stap op weg naar een gedeelde visie op multidisciplinaire zorg. ‘Op de heisessie gaan we kijken of we echt iets kunnen neerzetten waaraan iedereen zich committeert.’

Het slotdeel van ‘De eerste honderd dagen’ volgt in maart.


* 1. Omslag van aandoeningsgerichte naar persoonsgerichte zorg, 2. De (gebleken) effectiviteit van de ketenzorg, 3. Mogelijkheden voor verdere doorontwikkeling en verbreding, 4. Houdbaarheid van de bekostiging, 5. Aanpreekbaarheid en governance van ketenzorgorganisaties.

[...]

anoeskaIn de tweede 30 dagen van Anoeska Mosterdijk, de nieuwe directeur van InEen, komt onmiskenbaar hét onderwerp van de komende periode bovendrijven: de toekomst van de eerstelijns organisaties. Mosterdijk: ‘Ik merk in al mijn gesprekken dat dit thema iedereen bezig houdt.’

Mosterdijk benut haar eerste 100 dagen om veel mensen te spreken. Op haar kennismakingsronde bezocht ze onder andere de CIHN in Nijmegen, Huisartsenpost HOV in Den Bosch, de Stichting Haagse Gezondheidscentra, HKN Huisartsen in de Kop van Noord-Holland en de ROS Raedelijn in Utrecht. ‘Telkens weer erg leerzaam’, zegt ze daarover. ‘Ik hoor goed wat er speelt in het veld, en ook wat mensen wel en niet van InEen verwachten’. Verder maakte ze haar eerste deelledenvergaderingen mee. Onder de indruk was ze van de grote opkomst voor de gezamenlijke bijeenkomst van zorggroepen en gezondheidscentra. Ook de veel kleinere bijeenkomst van de EDC-leden was voor haar een waardevolle kennismaking. Mosterdijk: ‘Het is mooi om te zien hoe daar kennis wordt uitgewisseld, bijvoorbeeld over de ervaringen met het contracteringsproces 2016. Ook fijn om te constateren dat een onderwerp als eerstelijns diagnostiek op de huisartsenpost daar op de agenda staat, een mooi voorbeeld van samenhang tussen onze verschillende ledengroepen.’

Aansluitend aan de DLV zorggroepen en gezondheidscentra werd actief en uitgebreid gediscussieerd over de toekomst en de positionering van de ketenzorgorganisaties. Mosterdijk: ‘Een veelbelovende aftrap voor het visietraject dat we met elkaar willen doorlopen. De vijf kernthema’s* die we hadden gekozen werkten goed om de discussie op gang te brengen.’ Wat haar betreft vormen de toekomst en positionering van eerstelijns organisaties het grote onderwerp van de komende periode. ‘Vanochtend hadden we een gesprek met verzekeraar CZ en dan gaat het daar ook meteen over. Ik merk in al mijn gesprekken dat dit iedereen bezig houdt. Het gaat dan uiteindelijk ook over wat precies de rol van InEen wordt om die organisaties te ondersteunen.’ Met vragen als Wat is precies de opdracht van een zorggroep of een gezondheidscentrum? Hoe verhouden de verschillende organisaties zich tot elkaar? Wat is een ideale structuur? Hoe houden we huisartsen aan de organisaties gebonden? is Mosterdijk zich er terdege van bewust dat ze voor een uitdaging staat. ‘Er zijn ideeën en belangen, ook de opvattingen in onze achterban zijn verschillend.

Mosterdijk besluit haar tweede maand met een heisessie van VELO, de vereniging waarin koepels van zorgaanbieders samenwerken: huisartsen, apothekers, tandartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen, Actiz en sinds kort ook InEen. Met name het multidisciplinaire karakter spreekt Mosterdijk aan. In 2012 vormde het zgn. Pact van Garderen tussen de eerstelijnszorgaanbieders een eerste stap op weg naar een gedeelde visie op multidisciplinaire zorg. ‘Op de heisessie gaan we kijken of we echt iets kunnen neerzetten waaraan iedereen zich committeert.’

Het slotdeel van ‘De eerste honderd dagen’ volgt in maart.


* 1. Omslag van aandoeningsgerichte naar persoonsgerichte zorg, 2. De (gebleken) effectiviteit van de ketenzorg, 3. Mogelijkheden voor verdere doorontwikkeling en verbreding, 4. Houdbaarheid van de bekostiging, 5. Aanpreekbaarheid en governance van ketenzorgorganisaties.

Principe akkoord Cao Huisartsenzorg 2015-2017 door de achterbannen van de Cao-partijen goedgekeurd!

08 oktober 2015

Hierbij informeren wij jullie dat de achterbannen van de Cao-partijen het principe akkoord Cao Huisartsenzorg met een looptijd van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017 hebben goedgekeurd. Bekijk hier het akkoord. Dit betekent dat de afspraken in dit Cao-akkoord, afhankelijk van de ingangsdatum, geëffectueerd kunnen worden. De tekst van Cao Huisartsenzorg 2015-2017 (inclusief de salaristabellen) worden z.s.m. gepubliceerd op o.a. de websites van InEen en de LHV.

[...]

Hierbij informeren wij jullie dat de achterbannen van de Cao-partijen het principe akkoord Cao Huisartsenzorg met een looptijd van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017 hebben goedgekeurd. Bekijk hier het akkoord. Dit betekent dat de afspraken in dit Cao-akkoord, afhankelijk van de ingangsdatum, geëffectueerd kunnen worden. De tekst van Cao Huisartsenzorg 2015-2017 (inclusief de salaristabellen) worden z.s.m. gepubliceerd op o.a. de websites van InEen en de LHV.

Rapportage benchmark ketenzorg 2014 is beschikbaar

05 juni 2015

Begin deze maand verscheen de vijfde rapportage Transparante Ketenzorg. InEen stelt de rapportage jaarlijks samen op basis van gegevens die zorggroepen verstrekken over ketenzorg in 2014 aan patiënten met diabetes, COPD, hartvaatziekte of verhoogd vasculair risico. Het aantal zorggroepen dat dit jaar gegevens aanleverde steeg naar 113, tegen 92 vorig jaar. Dit betekent dat vrijwel alle zorggroepen in Nederland deelnemen aan onze benchmark. Een resultaat waar we blij mee zijn! Met elkaar vertegenwoordigen de deelnemende zorggroepen ongeveer 15 miljoen inwoners van Nederland, 88% van de totale bevolking.

Een paar resultaten:
De zorggroepen laten voor de diabeteszorg een verdere verbetering zien op belangrijke uitkomstmaten zoals bloeddruk, cholesterol en roken. Deze uitkomsten veronderstellen dat het risico op macro-vasculaire complicaties voor patiënten met diabetes in de komende jaren gaat dalen. Ook ontwikkelingen in substitutie van diabeteszorg lijken verder vorm te krijgen. Dit jaar is 11,9% van de patiënten met diabetes onder behandeling bij een specialist, tegen 12,4% vorig jaar.

In het programma vasculair risicomanagement laten de uitkomstindicatoren ook fraaie verbeteringen zien. Onder de patiënten met een hartvaatziekte is in 71% van de gevallen de bloeddruk op streefwaarde (tegenover 68% vorig jaar) en is in 50% van de gevallen het LDL-cholesterol op streefwaarde (tegenover 42% vorig jaar). Onder patiënten met een verhoogd vasculair risico zonder hartvaatziekte rookt 15%, een veel kleiner percentage dan de 26% van de totale bevolking.

Bij COPD is het percentage rokers opnieuw licht gedaald, naar 40%. Dat is nog altijd een stuk hoger dan het gemiddelde onder de Nederlandse bevolking, maar beduidend minder dan de 80-90% die rookte op het moment dat de diagnose COPD werd gesteld. Verder laat de analyse van de benchmark COPD zien dat de kwaliteit van de registratie is toegenomen, ondanks het grote aantal nieuwe zorggroepen dat deelnam aan de benchmark dit jaar.

Hier treft u het volledige Rapport transparante Ketenzorg 2014.

[...]

Begin deze maand verscheen de vijfde rapportage Transparante Ketenzorg. InEen stelt de rapportage jaarlijks samen op basis van gegevens die zorggroepen verstrekken over ketenzorg in 2014 aan patiënten met diabetes, COPD, hartvaatziekte of verhoogd vasculair risico. Het aantal zorggroepen dat dit jaar gegevens aanleverde steeg naar 113, tegen 92 vorig jaar. Dit betekent dat vrijwel alle zorggroepen in Nederland deelnemen aan onze benchmark. Een resultaat waar we blij mee zijn! Met elkaar vertegenwoordigen de deelnemende zorggroepen ongeveer 15 miljoen inwoners van Nederland, 88% van de totale bevolking.

Een paar resultaten:
De zorggroepen laten voor de diabeteszorg een verdere verbetering zien op belangrijke uitkomstmaten zoals bloeddruk, cholesterol en roken. Deze uitkomsten veronderstellen dat het risico op macro-vasculaire complicaties voor patiënten met diabetes in de komende jaren gaat dalen. Ook ontwikkelingen in substitutie van diabeteszorg lijken verder vorm te krijgen. Dit jaar is 11,9% van de patiënten met diabetes onder behandeling bij een specialist, tegen 12,4% vorig jaar.

In het programma vasculair risicomanagement laten de uitkomstindicatoren ook fraaie verbeteringen zien. Onder de patiënten met een hartvaatziekte is in 71% van de gevallen de bloeddruk op streefwaarde (tegenover 68% vorig jaar) en is in 50% van de gevallen het LDL-cholesterol op streefwaarde (tegenover 42% vorig jaar). Onder patiënten met een verhoogd vasculair risico zonder hartvaatziekte rookt 15%, een veel kleiner percentage dan de 26% van de totale bevolking.

Bij COPD is het percentage rokers opnieuw licht gedaald, naar 40%. Dat is nog altijd een stuk hoger dan het gemiddelde onder de Nederlandse bevolking, maar beduidend minder dan de 80-90% die rookte op het moment dat de diagnose COPD werd gesteld. Verder laat de analyse van de benchmark COPD zien dat de kwaliteit van de registratie is toegenomen, ondanks het grote aantal nieuwe zorggroepen dat deelnam aan de benchmark dit jaar.

Hier treft u het volledige Rapport transparante Ketenzorg 2014.

Guy Schulpen (ZIO Maastricht) het meest invloedrijk

23 december 2014

Op 11 december is Guy Schulpen, directeur van de zorggroep ZIO in Maastricht en lid van InEen, uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon in de eerstelijnszorg in 2014. Op de tweede en derde plaats eindigden respectievelijk bestuurslid Maarten Klomp, medisch directeur De Ondernemende Huisartsen, en Daan Dohmen, directeur van Focus Cura Innovatie. We feliciteren de drie gelauwerden van harte en zijn er trots op dat twee van hen deel uitmaken van InEen. Zie ook het bericht in ZorgenZ en het juryrapport.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Op 11 december is Guy Schulpen, directeur van de zorggroep ZIO in Maastricht en lid van InEen, uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon in de eerstelijnszorg in 2014. Op de tweede en derde plaats eindigden respectievelijk bestuurslid Maarten Klomp, medisch directeur De Ondernemende Huisartsen, en Daan Dohmen, directeur van Focus Cura Innovatie. We feliciteren de drie gelauwerden van harte en zijn er trots op dat twee van hen deel uitmaken van InEen. Zie ook het bericht in ZorgenZ en het juryrapport.

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Algemeen directeur Dite Husselman neemt afscheid van Medrie

14 november 2014

Vijftien jaar geleden was Dite Husselman nauw betrokken bij de oprichting van de huisartsenpost in Zwolle, ze stond aan de wieg van de BV Zorgfacet en is sinds 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur van Medrie. Ook werkte ze intensief aan de Landelijke Organisatie Ketenzorg (LOK) en de voorlopers daarvan. Nu Medrie stevig staat, vestigt Husselman zich per 4 december 2014 als zelfstandig adviseur. Daarnaast gaat ze met en voor het Jan van Es Instituut aan de slag en haar promotieonderzoek afmaken.

Zonder aarzelen beantwoordt ze de vraag wat ze zelf als haar belangrijkste succes beschouwt: ‘De verbinding maken tussen huisartsenposten en zorggroepen. In feite is dat de verbinding maken tussen de ANW-zorg en de dagzorg. Daarmee zijn we terug bij wat de huisartsenzorg hoort te zijn, namelijk 24 uur per dag zorg bieden.’

‘Ik heb geleerd dat er veel mogelijk is. Je hoort wel eens dat huisartsen niet graag veranderen. Maar de afgelopen 15 jaar is er juist gigantisch veel veranderd. We begonnen met de huisartsenposten, de POH-s kwamen, de POH-GGZ, huisartsen gingen samenwerken in HOED’en en andere samenwerkingsverbanden, heel veel praktijken zijn geaccrediteerd, doktersassistentes zijn geschoold en vaak de dragende kracht in de praktijk. Kortom gigantisch.’

‘Ik geloof sterk in de samenwerking tussen professionals op patiëntniveau. Zet twee professionals bij elkaar en een patiënt, en er wordt samengewerkt. Het punt is dat op een goed moment de buitenwereld dingen gaat vragen: is die samenwerking wel geborgd, wie is verantwoordelijk? Daaraan tegemoet komen vraagt om meer organisatie. We kunnen er niet omheen.’

‘Belangrijk is geweest dat de eerste lijn, mede door de huisartsenposten, maar ook door de toenmalige VHN, zichtbaar is geworden voor de politiek en voor beleidsmakers. Dat maakt veel mogelijk en kan veel opleveren. De uitdaging is nu dat huisartsen deze kansen grijpen en naar hun hand zetten. Tegelijk: als de maatschappij en de politiek je méér gunnen – financiering en vertrouwen geven – gaan ze ook méér op je letten. Met andere woorden: we moet het waar maken en verantwoording afleggen. Er is kortom nog steeds organisatiekracht nodig om de maatschappelijke opdracht die er lijkt te liggen aan te kunnen.’

‘Waar ik aan wil werken zijn de vraagstukken die net boven de dagelijkse praktijk liggen, zoals governance. Daarover gaat ook mijn promotieonderzoek. Hoe richten we onze bestuursmodellen in met respect voor de kenmerken van de eerste lijn? Bijvoorbeeld de bijzondere betrokkenheid van huisartsen: hoe geef je dat vorm op een manier die ook nog governanceproof is? Sluit de zorgbrede governance waar we nu mee werken wel goed aan bij de eerste lijn, of past het vooral bij de intramurale instellingen?

In de komende periode verschijnt er een uitgebreid interview met Dite Husselmans in De Eerstelijns.

[...]

Vijftien jaar geleden was Dite Husselman nauw betrokken bij de oprichting van de huisartsenpost in Zwolle, ze stond aan de wieg van de BV Zorgfacet en is sinds 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur van Medrie. Ook werkte ze intensief aan de Landelijke Organisatie Ketenzorg (LOK) en de voorlopers daarvan. Nu Medrie stevig staat, vestigt Husselman zich per 4 december 2014 als zelfstandig adviseur. Daarnaast gaat ze met en voor het Jan van Es Instituut aan de slag en haar promotieonderzoek afmaken.

Zonder aarzelen beantwoordt ze de vraag wat ze zelf als haar belangrijkste succes beschouwt: ‘De verbinding maken tussen huisartsenposten en zorggroepen. In feite is dat de verbinding maken tussen de ANW-zorg en de dagzorg. Daarmee zijn we terug bij wat de huisartsenzorg hoort te zijn, namelijk 24 uur per dag zorg bieden.’

‘Ik heb geleerd dat er veel mogelijk is. Je hoort wel eens dat huisartsen niet graag veranderen. Maar de afgelopen 15 jaar is er juist gigantisch veel veranderd. We begonnen met de huisartsenposten, de POH-s kwamen, de POH-GGZ, huisartsen gingen samenwerken in HOED’en en andere samenwerkingsverbanden, heel veel praktijken zijn geaccrediteerd, doktersassistentes zijn geschoold en vaak de dragende kracht in de praktijk. Kortom gigantisch.’

‘Ik geloof sterk in de samenwerking tussen professionals op patiëntniveau. Zet twee professionals bij elkaar en een patiënt, en er wordt samengewerkt. Het punt is dat op een goed moment de buitenwereld dingen gaat vragen: is die samenwerking wel geborgd, wie is verantwoordelijk? Daaraan tegemoet komen vraagt om meer organisatie. We kunnen er niet omheen.’

‘Belangrijk is geweest dat de eerste lijn, mede door de huisartsenposten, maar ook door de toenmalige VHN, zichtbaar is geworden voor de politiek en voor beleidsmakers. Dat maakt veel mogelijk en kan veel opleveren. De uitdaging is nu dat huisartsen deze kansen grijpen en naar hun hand zetten. Tegelijk: als de maatschappij en de politiek je méér gunnen – financiering en vertrouwen geven – gaan ze ook méér op je letten. Met andere woorden: we moet het waar maken en verantwoording afleggen. Er is kortom nog steeds organisatiekracht nodig om de maatschappelijke opdracht die er lijkt te liggen aan te kunnen.’

‘Waar ik aan wil werken zijn de vraagstukken die net boven de dagelijkse praktijk liggen, zoals governance. Daarover gaat ook mijn promotieonderzoek. Hoe richten we onze bestuursmodellen in met respect voor de kenmerken van de eerste lijn? Bijvoorbeeld de bijzondere betrokkenheid van huisartsen: hoe geef je dat vorm op een manier die ook nog governanceproof is? Sluit de zorgbrede governance waar we nu mee werken wel goed aan bij de eerste lijn, of past het vooral bij de intramurale instellingen?

In de komende periode verschijnt er een uitgebreid interview met Dite Husselmans in De Eerstelijns.

Zorggroep Almere en Saltro werken samen

24 oktober 2014

Vanaf 1 januari 2015 gaan de Zorggroep Almere en het diagnostisch centrum Saltro samenwerken. Vanaf dat moment kunnen patiënten van de Zorggroep Almere in de meeste gezondheidscentra van de zorggroep bloed laten prikken. Daarnaast worden enkele diagnostische centra geopend waar ook functieonderzoeken, zoals hartfilmpjes en diverse echo’s gemaakt kunnen worden. Ook verzorgt Saltro huisbezoeken aan patiënten die niet naar een bloedafnamelocatie kunnen komen. ‘Saltro’s missie is de eerste lijn te versterken. Dat doen wij door uitstekende diagnostiek zo dicht mogelijk bij de patiënt te leveren. Het belang van de patiënt staat voorop en wij maken ons sterk voor een verantwoorde regierol bij de patiënt. Onze organisaties delen die visie en samen kunnen wij de eerstelijns zorg in Almere versterken’, aldus Esther Talboom, lid van de Raad van Bestuur van Saltro en bestuurslid van InEen. Lees het persbericht 

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

[...]

Vanaf 1 januari 2015 gaan de Zorggroep Almere en het diagnostisch centrum Saltro samenwerken. Vanaf dat moment kunnen patiënten van de Zorggroep Almere in de meeste gezondheidscentra van de zorggroep bloed laten prikken. Daarnaast worden enkele diagnostische centra geopend waar ook functieonderzoeken, zoals hartfilmpjes en diverse echo’s gemaakt kunnen worden. Ook verzorgt Saltro huisbezoeken aan patiënten die niet naar een bloedafnamelocatie kunnen komen. ‘Saltro’s missie is de eerste lijn te versterken. Dat doen wij door uitstekende diagnostiek zo dicht mogelijk bij de patiënt te leveren. Het belang van de patiënt staat voorop en wij maken ons sterk voor een verantwoorde regierol bij de patiënt. Onze organisaties delen die visie en samen kunnen wij de eerstelijns zorg in Almere versterken’, aldus Esther Talboom, lid van de Raad van Bestuur van Saltro en bestuurslid van InEen. Lees het persbericht 

Dit bericht is overgenomen uit het weekbericht.

Pagina
1
van
1