logo

InEen ondersteunt visie Patiëntenfederatie

12 september 2016

InEen herkent zich  in belangrijke mate in de net gepubliceerde nieuwe visie van de Patiëntenfederatie. De Patiëntenfederatie zet in op een sterke eerste lijn, zorg dichtbij de patiënt georganiseerd en geleverd door nauw samenwerkende zorgverleners met de huisarts in een centrale rol. Dit sluit goed aan bij waar ook de leden van InEen en hun achterban zich sterk voor maken.

InEen deelt de mening van de Patiëntenfederatie dat gezien de toenemende zorgvraag van kwetsbare doelgroepen (o.a. thuiswonende ouderen en ambulante GGz) de eerstelijnszorg voor een aanzienlijke uitdaging staat. Er is nog veel werk te doen op het gebied van samenwerking, transparantie, innovatie en persoonsgerichtheid. Dit gaat niet altijd vanzelf, goede samenwerking met adequate gegevensuitwisseling zodat elke zorgverlener de juiste informatie over de patiënt tot zijn beschikking heeft vraagt ondersteuning en organisatie.

‘Bij het realiseren van samenwerking helpen onze leden professionals in de eerste lijn op het gebied van ICT, kwaliteit, afstemming en praktijkmanagement. Deze ondersteuning en organisatie kan het beste op regionaal- en wijkniveau gebeuren’, aldus Anoeska Mosterdijk, directeur van InEen.

Bij het organiseren van deze ondersteuning richten InEen en haar leden zich in de eerste plaats op de wensen en behoeften van patiënten en hun directe omgeving. Het werken aan positieve gezondheid met aandacht voor het  geestelijk en sociaal welbevinden vormt het vertrekpunt. Net als de Patiëntenfederatie onderschrijft InEen de brede definitie van gezondheid zoals Machteld Huber die gedefinieerd heeft. Eind september zullen de leden van InEen deze dimensies van gezondheid in een tweedaagse ledenbijeenkomst vertalen naar de eigen dagelijkse praktijk.

Meer informatie op patientenfederatie.nl