5 jaar InEen - Parels uit een sterke eerste lijn

De druk op de eerste lijn neemt verder toe. Steeds meer zorg verschuift van de tweede naar de eerste lijn. De zorg voor kwetsbare ouderen vraagt extra aandacht. De werkdruk in de acute zorg groeit. En krapte op de arbeidsmarkt maakt dat het nog lastiger wordt om voldoende personeel te vinden. Hoe houden we de zorg betaalbaar en de kwaliteit op peil?

Regionale samenwerking
Huisartsenposten, gezondheidscentra en zorggroepen onderzoeken nieuwe manieren om de samenwerking in de regio te verbeteren. InEen ondersteunt hen daarbij. Door duurzame verbanden te leggen met andere partijen in de zorg kunnen we samen op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als hulp aan kwetsbare ouderen, het toekomstbestendig maken van de spoedzorg en de arbeidsmarktproblemen. Digitalisering is hierin een belangrijk instrument.

Rol InEen
InEen zorgt ervoor dat kennis en ervaring gedeeld wordt. Samen met leden ontwikkelen we nieuwe werkwijzen die we breed beschikbaar stellen. Dat doen we onder andere door aan bestuurlijke en beleidstafels het belang van een goed georganiseerde eerste lijn voor toekomstbestendige zorg voor alle Nederlanders te benadrukken en daarvoor randvoorwaarden te creëren. Dat kan gaan om het mogelijk maken van financiering, het opzetten van projecten of het faciliteren van projecten van InEen-leden.

Parels
Overal in het land worden grote stappen gezet naar de toekomst. Er zijn veel voorbeelden van mooie, innovatieve projecten die bijdragen aan betaalbare, toegankelijke, goede en persoonsgerichte zorg. Onder het kopje GERELATEERDE ARTIKELEN staan een aantal 'parels'; inspirerende verhalen van InEen-leden die we gedurende het jubileumjaar verzamelen.

Bekijk ook:

  • Het interview met InEen-directeur Anoeska Mosterdijk en bestuursvoorzitter Martin Bontje uit De Eerstelijns 1-2019.
  • De video die gemaakt is bij de oprichting van InEen:

Gerelateerde artikelen


Bekijk meer artikelen