logo

Beëindigen lidmaatschap InEen

InEen streeft er naar de belangen van haar aangesloten organisaties zo goed mogelijk te behartigen. Met onze service- en dienstverlening hopen we de leden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat leden het lidmaatschap van InEen willen beëindigen. Hiervoor gelden de volgens de statuten van InEen de volgende spelregels:

  • Een lid kan het lidmaatschap opzeggen per aangetekende brief en alleen tegen het einde van een boekjaar met een opzegtermijn van zes maanden. Het boekjaar van InEen loopt van 1 januari t/m 31 december.
  • Een lid kan het lidmaatschap niet binnen een maand met onmiddellijke ingang opzeggen, nadat een besluit is bekend gemaakt waarmee zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd.

Meer informatie leest u in de Statuten van de vereniging