SVDC - Seminar crisisbeheersing: leren van actuele gebeurtenissen

28
03
Begin: 11:30 uur
Eind: 18:30 uur
Locatie: Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist

 

De zorgsector bereidt zich continu voor op grootschalige rampen en crisissituaties. Naast risicoanalyse, planvorming en OTO activiteiten blijkt dat de belangrijkste lessen te leren zijn van ervaringsdeskundigen uit de praktijk. Daarom organiseren wij graag weer een seminar crisisbeheersing zorgsector en wel op donderdag 28 maart 2019. Wij hebben een vijftal sprekers bereid gevonden om hun ervaringen met ons te delen omtrent actuele en ingrijpende crisissituaties. Met de lessen hieruit  bieden wij u een houvast om de aanpak en het beleid rondom rampen- en crisissituaties binnen uw eigen zorginstelling nog beter vorm te geven. Naast de kennisoverdracht, is dit seminar ook een mooie gelegenheid uw netwerk te verstevigen. Klik hier voor meer informatie en om u zich in te schrijven.