Jan van Es Instituut - Toekomstgericht leiderschap in de eerstelijnszorg

05
03
Begin: 12:00 uur
Eind: 15:30 uur
Locatie: In het midden van het land

 

Leiderschap in de veranderende eerstelijnsgezondheidszorg vraagt om ‘transformatief’ leiderschap. Dit is onder andere het herkennen en omgaan met een verscheidenheid aan perspectieven en waarden, evenals het hanteren van spanningen die hieruit voortkomen. In deze meerdaagse leergang (23/24 januari en 05/06 maart en 16/17 april) wordt vanuit verschillende perspectieven naar deze visie op leiderschap gekeken. 

Er is nog plek voor 3 mensen. Lees verder op de site van het Jan van Es Instituut