InEen versterkt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn. Een ijzersterke eerste lijn: daar wordt iedereen beter van! Lees verder.
headerbeeld bij - agenda InEen

Introductiebijeenkomst ‘Governancecode zorg in drie uur’

20
11
Begin: 13:30 uur
Eind: 16:30 uur
Locatie: Locatie volgt

De laatste paar jaar is wet- en regelgeving over (goed) bestuur en toezicht gewijzigd en uitgebreid. Naast een wetsontwerp Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is er sinds vorig jaar een nieuwe governancecode. Hierin ligt het accent op cultuur, gedrag en integriteit. Verondersteld wordt dat governance als ‘levend thema’ regelmatig op de bestuurs- en directieagenda’s staat. Ook nemen steeds meer zorgverzekeraars het volgen van de governancecode op in hun inkoopvoorwaarden en heeft IGZ een Toetsingskader Goed bestuur opgesteld. InEen biedt nu een compacte introductiebijeenkomst aan over deze ontwikkelingen en de betekenis voor de eerstelijns- en huisartsenorganisaties. De bijeenkomst onder leiding van Dite Husselman duurt drie uur. De groep is klein (max 15 mensen) zodat er gelegenheid is om in gesprek te gaan over dilemma’s en specifieke waarden in de eerste lijn.

Er worden dit jaar twee sessies georganiseerd:

  • maandag 20 november (13.30-16.30 uur) en
  • dinsdag 5 december (10.00-13.00 uur)

Aanmelden kan hier (alleen voor leden).

Neem bij vragen contact op met Christel van Vugt (InEen) (ook als je deze keren niet kunt maar wel belangstelling hebt).