InEen-themabijeenkomst Integrale chronische zorg

08
10
Begin: 13:30 uur
Eind: 18:00 uur
Locatie: volgt, in het midden van het land

 

Hoe ga je aan de slag met integrale chronische zorg? Zorgbestuurders, beleidsmakers en zorgprofessionals gaan hierover in gesprek. Met een mix van plenaire sprekers, korte pitches van regionale projecten en verdiepende workshops belooft het een interessant en inspirerend programma te worden.

De themabijeenkomst is een vervolg op de invitational conference ‘De Ketenzorg Voorbij’ eerder dit jaar. De integratie van (chronische) zorgprogramma’s kwam toen naar voren als kernthema voor de verdere ontwikkeling van chronische zorg, waarin ook de thema’s persoonsgerichte zorg en verantwoordelijkheid een plek moeten krijgen.

Op 8 oktober delen we goede voorbeelden uit het land. Daarmee willen we de beweging naar integratie van zorgprogramma’s stimuleren en regio’s die hiermee aan de slag willen inspireren. Het programma bestaat uit plenaire gastsprekers, workshops en korte pitches van regionale projecten om uitvoeriger met deze initiatieven kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan. Ook benutten we de bijeenkomst om een denkraam voor de integratie van (chronische) zorgprogramma’s te presenteren.

Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden met als gastsprekers:

  • Erik Bischoff (Ketenzorg Ontketend): Hoe kan een integraal, persoonsgericht zorgprogramma eruit zien in de praktijk en welke randvoorwaarden zijn voor uitvoering nodig?
  • Mieke Rijken (CHRODIS): Welke subgroepen zijn er te onderscheiden in de groep chronisch zieken en welke programmaonderdelen sluiten het best aan bij welke groep?
  • Maureen Rutten (SELFIE): Welke consequenties heeft dit voor de financiering van chronische zorg bij multimorbiditeit?

Exclusief voor leden van InEen.