InEen en AZN - Leren van en met elkaar

17
10
Begin: 09:30 uur
Eind: 16:00 uur
Locatie: Kontakt der Kontinenten te Soesterberg

 

In de netwerkbijeenkomst kwaliteit van november 2018 bleek bij de workshop over het calamiteitenonderzoek behoefte te bestaan om een keer gezamenlijk een casus te analyseren en te bespreken. Die kans doet zich nu voor!

Samen met collega’s van de ambulancedienst organiseren we op 17 oktober 2019 van 9:30 tot 16:00 uur bij Kontakt der Kontinenten te Soesterberg de dag 'Leren van en met elkaar'. Reserveer de datum in je agenda!

In de ochtend splitst de groep zich in HAP’s en RAV’s om ieder een casus te onderzoeken. In de middag wordt er per regio een ketencasus besproken. Aansluitend kijken we waar de samenwerking tussen de HAP en de RAV beter kan. Het idee is dat een inspecteur van IGJ aan het eind van de middag een reactie geeft op hoe zij met ketencalamiteiten omgaan.

Het zou leuk zijn als je samen met een collega van “je“ RAV naar deze dag komt!
Aarzel niet om contact op te nemen voor eventuele vragen of suggesties (Astrid Scholl van InEen Astrid Scholl of Sonja Oomkens info@veiligerzorg.nl / 06 461 20 551)


Exclusief voor leden van InEen, kwaliteitsfunctionarissen van huisartsenposten