Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen voor eerstelijnsprofessionals

04
04
Begin: 09:15 uur
Eind: 18:00 uur
Locatie: Beurs van Berlage, Amsterdam

 

Dit zevende GGG-congres richt zich met het thema 'Geneesmiddelen in de praktijk' op de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Op deze dag staat het delen van kennis en het opdoen van inspiratie centraal. Het programma is dit jaar voor het eerst opgesteld in samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu). De inhoud is specifiek gericht op eerstelijnszorgprofessionals.