logo-InEen-LHV-NHG


InEen, LHV en NHG werken nauw samen in de aanpak van en communicatie over COVID-19 in de huisartsenzorg.
Deze pagina bevat een overzicht van actuele informatie voor huisartsenposten, zorggroepen en gezondheidscentra over COVID-19. InEen-leden vinden meer informatie en documenten in de corona-dossiers op het ledenplatform LINK.


Vrijdag 19 februari 2021

Corona-nieuws voor huisartsen

In de corona-update voor huisartsen van de LHV vandaag onder meer aandacht voor psychische klachten na coronabesmetting of door de maatregelen. De LHV geeft tips over hoe om te gaan met psychosociale stress en psychische klachten door de corona-uitbraak. De tips gaan zowel over de zorg voor patiënten als voor het praktijkteam. Verder de melding dat de livegang van geautomatiseerde vaccinatieberichten van de GGD’en is vertraagd. Het is nog niet bekend wanneer huisartsen deze wel gaan krijgen. En een verwijzing naar een uitleg van het over de vaccinatie van medische risicogroepen en de besluitvorming daarover. Sinds de huisartsen gestart zijn met de vaccinatie van 65-minners en patiënten uit twee hoog-risicogroepen, krijgt de LHV veel vragen over andere medische risicogroepen. Lees de corona-update van de LHV


Vrijdag 12 februari 2021

Vergoeding huisartsenposten voor vaccinatie bewoners instellingen

Op basis van de kosten die in de startregio’s zijn gemaakt, heeft InEen met VWS een vergoeding afgesproken voor de organisatie van de vaccinatie van huisartspatiënten in instellingen. Deze bedraagt € 35,- per besteld vaccin. Dit bedrag dekt de kosten voor de inzet van mobiele teams, organisatie en administratie door de huisartsenpost en materiële kosten (PBM, koelboxen etc.). De administratieve handelingen van huisartsen zijn niet inbegrepen. Dit loopt mee in de afspraak van LHV en VWS over alle vaccinatie-inspanningen van de huisartsen. Uitbetaling van de vergoeding voor de huisartsenposten loopt via de SNPG, daarvoor is geen verantwoording nodig vanuit de posten. Een verdere uitwerking en meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.


Vrijdag 12 februari 2021

Update aanpak inzet AstraZeneca-vaccin vanuit huisartsenpraktijken

LHV, NHG, RIVM en VWS hebben de plannen voor de inzet van het AstraZeneca-vaccin vanuit de huisartsenpraktijken verder uitgewerkt. Vanwege de aanvankelijk beperkte voorraad komt er een gefaseerde uitrol. Een van de uitgangspunten is dat huisartsenpraktijken de ruimte krijgen om zelf te bepalen of zij per praktijk of in een lokale of regionale samenwerking de vaccinatie uitvoeren. Zeeland ontvangt als eerste het COVID-19-vaccin van AstraZeneca. Ook de provincies Limburg en Brabant kunnen al snel vaccins gaan bestellen. Lees de specificaties van de doelgroep die huisartsen met deze eerste leveringen gaan vaccineren in het bericht van de LHV.


Vrijdag 12 februari 2021

Planning vaccinatie bewoners instellingen vanuit huisartsenposten

Sinds 25 januari zijn huisartsenposten in zeven regio’s gestart met het vaccineren van bewoners van instellingen die onder verantwoordelijkheid van de huisarts vallen met het Moderna-vaccin. Door ook het vaccin van BioNTech/Pfizer in te zetten voor deze doelgroep, kunnen deze kwetsbare mensen sneller worden gevaccineerd. Het RIVM heeft aan de hand van de leveringen van vaccins bepaald wanneer welke regio’s kunnen starten. Tussen 15 februari en 8 maart starten wekelijks 10 tot 15 huisartsenposten met het vaccineren met Moderna of BioNTech/Pfizer. Lees wanneer welke regio start in het overzicht van het RIVM.


Donderdag 11 februari 2021

Informatie vaccinatie bewoners zorginstellingen door huisartsenpost

Mede op basis van de ervaringen opgedaan in de regio’s, hebben het NHG en het RIVM informatie gebundeld voor huisartsenposten en huisartsen. Op de pagina Zorginstellingen: vaccinatie bewoners door HAP op de RIVM-website vindt u onder meer werkinstructies, formulieren en documenten. In het NHG-dossier Corona de NHG-handleiding huisartsenposten COVID-19 vaccinatie kwetsbare patiënten met Wlz-indicatie in kleinschalige woonvormen.


Donderdag 11 februari 2021

Eerste huisartsenpraktijken ontvangen volgende week AstraZeneca-vaccin

Na de aankondiging eerder deze week dat huisartsenpraktijken in Zeeland als eerste het COVID-19-vaccin van AstraZeneca zullen ontvangen, is nu bekend geworden dat ook de provincies Limburg en Brabant onverwacht snel al vaccins kunnen gaan bestellen. Daarnaast is de doelgroep die de huisartsen met deze eerste leveringen gaan vaccineren nader gespecificeerd. Lees het bericht van de LHV


Maandag 8 februari 2021

Aanpak AstraZeneca-vaccin verder uitgewerkt

LHV, NHG, RIVM en VWS hebben de plannen voor de inzet van het AstraZeneca-vaccin vanuit de huisartsenpraktijken verder uitgewerkt. Na de aankondiging van de minister van VWS over welke doelgroepen als eerste met dit vaccin worden ingeënt, is inzichtelijk gemaakt wat dit betekent voor de uitvoering. De aanvankelijk beperkte voorraad is hierin leidend. Daarom komt er een gefaseerde uitrol, startend met de regio Zeeland. Een van de uitgangspunten is dat huisartsenpraktijken de ruimte krijgen om zelf te bepalen of zij per praktijk of in een lokale of regionale samenwerking de vaccinatie uitvoeren. Lees het volledige bericht


Vrijdag 5 februari 2021

Huisartsen krijgen AstraZeneca-vaccins geleverd voor doelgroep onder de 65 jaar

Het ministerie van VWS heeft vandaag vastgesteld dat huisartsenpraktijken in februari vaccins van AstraZeneca geleverd krijgen. Deze eerste leveringen zijn onder andere bedoeld om patiënten onder de 65 jaar te vaccineren. Vanwege de geleidelijke binnenkomst van het vaccin, wordt er de komende weken gefaseerd uitgeleverd door het RIVM. Lees op de website van de LHV verder over de totstandkoming van het besluit van het ministerie en wat dit betekent voor de vaccinatie vanuit uw huisartsenpraktijk.


Vrijdag 5 februari 2021

Vaccinatie huisartspatiënten in instellingen met Moderna en BioNTech/Pfizer

Mobiele teams vanuit de huisartsenposten zijn op 25 januari begonnen met vaccineren van huisartspatiënten met Wlz-indicatie in instellingen met het vaccin van Moderna. Gisteren hebben RIVM en VWS besloten dat de HAP’s vanaf week 6 zowel met het Moderna-vaccin als met het BioNTech/Pfizer-vaccin kunnen vaccineren. Hiermee wordt het vaccineren van deze doelgroep versneld. In een online bijeenkomst met de huisartsenposten op 5 februari heeft het RIVM dit toegelicht. Vanaf week 7 kunnen veel huisartsenposten starten met het vaccineren van patiënten. Per regio wordt vanuit de huisartsenpost met één soort vaccin gevaccineerd. Het RIVM maakt hierover afspraken met de huisartsenposten. Het informatiepakket voor het organiseren van de vaccinatie met BioNTech/Pfizer wordt in week 6 gedeeld in het dossier Corona-vaccinaties op LINK. De handleiding Huisartsenposten COVID-19-vaccinatie is beschikbaar op de NHG-website. Voor de reeds gestarte regio’s verandert er niets aan het afgesproken proces met het vaccin van Moderna. Inmiddels zijn de eerste 3 HAP’s (Twente, Deventer, Zoetermeer) gestart (5.500 vaccins). De volgende 5 HAP’s (Midden-Holland, Alkmaar, Zeeuws-Vlaanderen, de Zeeuwse Eilanden en Utrecht Stad) starten komende week met 7.000 Moderna-vaccins.


Vrijdag 5 februari 2021

Corona-nieuws voor huisartsen

De LHV corona-update van 4 februari bevat een aantal concrete adviezen en aanwijzingen voor huisartsen met betrekking tot de vaccinatie van 80-90-jarigen. Sinds deze week worden 85-90-jarigen uitgenodigd voor vaccinatie door de GGD. Vanaf 5 februari ontvangen ook 80-84 jarigen een uitnodiging van de GGD (van oud naar jong). De huisarts heeft hier geen rol in. Het kan zijn dat niet-mobiele patiënten zich naar aanleiding van de GGD-uitnodiging melden bij de huisarts met het verzoek thuis te worden geprikt. Wie wel kan reizen, maar geen vervoer heeft kan het landelijke nummer 0800-1351 bellen. Het is nog niet duidelijk hoe vaccinatie plaatsvindt van mensen die liggend vervoer nodig hebben. LHV adviseert huisartsen mensen die zich melden voor de zekerheid te noteren. Lees alle updates op de LHV-website


Vrijdag 29 januari 2021

Actuele informatie over corona en vaccinaties op LINK

De afgelopen week hebben alle HDS’en een uitgebreid informatiepakket ontvangen voor het voorbereiden van de vaccinatie van huisartspatiënten in instellingen. Deze informatie is ook beschikbaar in het LINK-dossier Corona – vaccinaties. Dit dossier wordt voortdurend geactualiseerd. Voor informatie over het vaccineren van huisartsen en HAP-personeel is een apart LINK-dossier ingericht. Op LINK delen we ook actueel coronanieuws. Bijvoorbeeld over wat te antwoorden als de ROAZ aan de huisartsenzorg vraagt wat de plannen zijn wanneer de continuïteit in de zorg onder druk komt te staan door de coronapandemie. Lees het bericht op LINK


Vrijdag 29 januari 2021

Voortgang vaccinatie van zelfstandig wonende ouderen

Afgelopen week is ook de vaccinatie van zelfstandig wonende 90-plussers op GGD-locaties gestart. Binnenkort volgt de uitnodiging voor 85-89-jarigen. Houd voor actuele informatie hierover de LHV-website in de gaten.