logo-InEen-LHV-NHG


InEen, LHV en NHG werken nauw samen in de aanpak van en communicatie over COVID-19 in de huisartsenzorg.
Deze pagina bevat een overzicht van actuele informatie voor huisartsenposten, zorggroepen en gezondheidscentra over COVID-19. InEen-leden vinden meer informatie en documenten in het corona-dossier op het ledenplatform LINK.


Vrijdag 16 juli 2021

NHG-adviezen mondneusmaskers en inzet en testbeleid zorgmedewerkers

In aansluiting op de berichtgeving van 28 juni en 1 juli, heeft het NHG aanvullende adviezen gepubliceerd voor het preventief gebruik van mondneusmaskers door patiënten en zorgverleners. Daarnaast heeft het NHG de adviezen ten aanzien van de inzet en het testbeleid van zorgmedewerkers in de huisartsenpraktijk aangepast. Aanleiding hiervoor is de herziening van de LCI-bijlage Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Lees de aangepaste NHG-adviezen voor inzet en testbeleid zorgmedewerkers in het NHG-dossier Coronavirus.


Dinsdag 13 juli 2021

Declareren COVID-vaccinaties door huisartsenposten 15 juli van start

Vanaf 15 juli 2021 is het voor huisartsenposten mogelijk om in de SNPG webapplicatie de COVID-19-vaccinaties te declareren. De webapplicatie wordt 3 periodes opengezet voor de declaratie. De periodes zijn verkort en opgesplitst om verlate declaraties (bijvoorbeeld door vakantie) of na-declaratie mogelijk te maken.

Het portaal gaat open in de periodes:

 • 15 juli t/m 8 augustus
 • 13 t/m 30 september
 • 13 t/m 28 november

Lees meer in het nieuwsbericht van SNPG, de procesbeschrijving en de informatie die InEen eerder in overleg met SNPG en RIVM heeft opgesteld.

Er kan gedeclareerd worden voor zowel de mensen met een Wlz-indicatie verpleging en verzorging of een lichamelijke-, verstandelijke- of zintuiglijke beperking, als voor de mensen met een GGZ Wlz-indicatie. Controleer om vertraging in de uitbetaling te voorkomen voordat je gaat declareren altijd eerst of de tenaamstelling, correspondentie- en bankgegevens correct zijn ingevuld.


Vrijdag 4 juni 2021

Informatiekaart passende inhaalzorg

Nu het aantal COVID-patiënten verder afneemt, kunnen de ziekenhuizen geleidelijk aan starten met het inhalen van uitgestelde zorg. Een grote uitdaging voor alle partijen, aangezien het aantal gemiste verwijzingen naar de ziekenhuiszorg wordt geschat op 1,45 miljoen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op verzoek van het ministerie van VWS een kader opgesteld waarin wordt aangegeven wat nodig is om deze inhaalzorg op gang te kunnen brengen. Om zorgprofessionals te ondersteunen bij de communicatie met patiënten over de passende inhaalzorg publiceert de NZa de informatiekaart ‘Passende inhaalzorg: hoe informeer ik mijn patiënten?’ Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de FMS, de LHV, MIND, V&VN, Zorgverzekeraars Nederland, de NVZ en het ministerie van VWS tot stand gekomen.


Vrijdag 28 mei 2021

Vragen over registratie vaccinaties door huisartsen nog niet beantwoord

Het aantal geregistreerde vaccinaties in de huisartsenpraktijk blijft achter op het aantal vaccinaties dat het RIVM verwachtte van de huisartsen. Tot op heden is hiervoor geen eenduidige verklaring gevonden. Omdat het landelijke registratiesysteem CIMS een belangrijke bron is voor het digital green certificate dat VWS ontwikkelt, is het belangrijk dat iedere gevaccineerde die dat wil hierin te vinden is. Patiënten zullen waarschijnlijk hun huisarts gaan bellen wanneer zij hun vaccinatie niet vinden. De LHV adviseert huisartsen om bij twijfel te controleren of de registratie voor hun gevaccineerde patiënten correct in het landelijke registratiesysteem is gekomen. Lees het volledige LHV-bericht 


Vrijdag 21 mei 2021

Gezondheidsraad adviseert ruimer interval voor AstraZeneca-vaccin

Gisteravond heeft de Gezondheidsraad (GR) een advies gepubliceerd over de periode tussen de twee prikken met het AstraZeneca-vaccin. De tweede prik kan tussen de 4 en 12 weken na de eerste prik worden gegeven, aldus de raad. Dit is een wijziging ten opzichte van eerdere adviezen van de Gezondheidsraad en de richtlijn van het RIVM. Veruit de meeste huisartsenpraktijken hebben de ronde voor de tweede AstraZeneca-prikken al ingepland staan. Wat de LHV betreft komt er géén verplichting voor praktijken om afspraken te verzetten. Er zijn ook praktijken die graag een kortere periode wilden aanhouden tussen de prikken. Die ruimte biedt de Gezondheidsraad nu. Het ministerie van VWS moet nog formeel een besluit nemen naar aanleiding van dit advies. De LHV overlegt met het RIVM wat het gewijzigde advies betekent voor geplande leveringen. Zie ook het corona-nieuws op de LHV-website.


Vrijdag 14 mei 2021

Vaccinatie GGZ Wlz-patiënten door huisartsenposten

Het RIVM heeft de huisartsenposten om hulp gevraagd bij het versneld vaccineren van niet-mobiele patiënten in kleinschalige woonvormen. Dit keer patiënten met een Wlz-indicatie in kleinschalige GGZ-instellingen. Omdat het om een beperkt aantal patiënten gaat hoeven niet alle huisartsenposten ingezet te worden. Een flink aantal HAP’s heeft zich aangemeld om te helpen. Afgelopen maandag 10 mei is met de HAP’s een verdeling van de provincies/wooninitiatieven gemaakt. Inmiddels heeft het RIVM de vaccins voor deze HAP’s besteld, deze worden maandag 17 mei geleverd. De HAP’s maken nu de vaccinatieplanning.


Vrijdag 30 april 2021

Verantwoording aanvraag zorgbonus

Organisaties die de zorgbonus hebben aangevraagd moeten deze uiterlijk 6 juni 2021 verantwoorden. De verantwoording geldt voor zorgaanbieders die in 2020 een subsidie hebben ontvangen vanaf € 25.000. Zorgaanbieders die € 125.000 of meer aan subsidie hebben ontvangen dienen daarnaast een accountantsverklaring toe te voegen. Dat stelt Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) op haar website. Voor informatie over het verantwoorden en welke gegevens en documenten moeten worden aangeleverd; zie de vragen en antwoorden op de website van DUS-I.


Vrijdag 30 april 2021

LHV-update over coronavaccinaties

Aan de corona-update voor huisartsen op de LHV-website is vandaag informatie toegevoegd over de stand van zaken rond het uitnodigen van medisch geïndiceerden voor de coronavaccinatie, een aanpassing in de bestelling voor de tweede prikronde met AstraZeneca door de huisartsenpraktijken en de uitlevering van het tweede deel van de AstraZeneca-vaccins voor de doelgroep 60- t/m 64-jarigen. Lees de berichten op de LHV-website.


Vrijdag 9 april 2021

Vaccinatie met AstraZeneca door huisartsen

In navolging van het advies van de Gezondheidsraad besloot VWS gisteren dat het AstraZeneca-vaccin alleen nog wordt ingezet voor mensen van 60 jaar en ouder. Huisartsen kunnen dus doorgaan met het gebruik van dit vaccin voor deze doelgroep. Mensen jonger dan 60 die al een eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben gehad en daarbij géén ernstige bijwerkingen hebben gekregen, kunnen veilig de tweede prik van dit vaccin krijgen, aldus de Gezondheidsraad. Voor huisartsen en medewerkers in de huisartsenzorg jonger dan 60 jaar (geboren na 1960) die nog niet zijn gevaccineerd, moet er snel een mogelijkheid komen om zich door de GGD’en te laten vaccineren met een ander vaccin. Er komen veel vragen binnen bij LHV, NHG en InEen. Zodra mogelijk delen we als koepels meer informatie. Houd daarom de berichtgeving van LHV, NHG en InEen in de gaten.


Vrijdag 2 april 2021

VWS: AstraZeneca voorlopig alleen voor 60-plussers

Het ministerie van VWS heeft vrijdagmiddag besloten dat de inzet van het AstraZeneca-vaccin tijdelijk wordt beperkt. Voorlopig mogen alleen mensen van 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of daarvoor) het vaccin ontvangen. Dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 7 april. Aanleiding hiervoor zijn nieuwe meldingen van mensen met ernstige klachten na vaccinatie. Dit heeft gevolgen voor huisartsen die dit weekend en/of volgende week vaccineren.

Huisartsen, GGD’en en andere vaccineerders die met dit vaccin werken, mogen vooralsnog tot en met woensdag 7 april het vaccin alleen gebruiken voor mensen die geboren zijn in 1960 of eerder. Lees hier het bericht van de Rijksoverheid.

Impact op vaccinaties door huisartsen
Voor huisartsen geldt dat het grootste deel van de mensen die zij op dit moment vaccineren ook 60 jaar en ouder zijn. Alleen bij de niet-mobiele patiënten en mensen uit twee hoog-risicogroepen (mensen met syndroom van Down en mensen met morbide obesitas) moeten huisartsen de doelgroepen per direct aanpassen: alleen mensen in deze groepen die in 1960 of eerder zijn geboren, mogen de komende dagen worden gevaccineerd, tot er nader bericht is vanuit de overheid.

Omdat de levering van vaccins aan huisartsenpraktijken per regio plaatsvindt, zijn er alleen in bepaalde regio’s dit weekend en volgende week huisartsen aan het vaccineren. Het betreft in ieder geval Zuid-Holland en Drenthe, die deze week vaccins hebben ontvangen. De geplande leveringen aan Noord-Holland, Overijssel, Groningen en Friesland volgende week gaan vooralsnog wel door.

Wat betekent dit voor huisartsenpraktijken?
Afhankelijk van hun situatie:

 • Voor de huisartsenpraktijken die de komende dagen aan het vaccineren zijn, betekent dit dat zij tot en met woensdag 8 april kunt doorgaan met vaccineren van onderstaande doelgroepen:
 1. Huisartsen en zorgverlenende medewerkers (geboortejaar 1960 of ouder) in uw huisartsenpraktijk die nog niet elders zijn gevaccineerd.
 2. Alle patiënten geboren in 1956 t/m 1960.
 3. Patiënten met het syndroom van Down, met geboortejaren 1946 t/m 1960.
 4. Patiënten met morbide obesitas (BMI >40) geboortejaren 1946 t/m 1960.
 5. Niet-mobiele thuiswonende patiënten (geboortejaar 1960 of daarvoor) die niet in staat zijn, met of zonder hulp, naar een vaccinatielocatie (zoals de GGD of huisartsenpraktijk) toe te gaan.
 • Wat te doen met spillage als bovenstaande groepen volledig zijn gevaccineerd? Tot op heden was er de mogelijkheid om bij een overschot aan vaccin door te prikken in de volgende doelgroep (mensen onder de 60 met een medische indicatie). Dat is vanaf nu, tot en met in ieder geval woensdag 7 april, dus niet meer toegestaan.
 • Voor huisartsenpraktijken die vaccinaties aan het plannen zijn: de geplande leveringen voor volgende week gaan vooralsnog door.
  Zijn de uitnodigingen nog niet verstuurd? Dan adviseren LHV, NHG en InEen om te wachten tot en met woensdag met het versturen van de uitnodigingen. Er is dan geen dubbel werk als de Europese beraadslaging hierover aanstaande woensdag leidt tot een nieuw of aanvullend besluit vanuit VWS dat invloed heeft op de inzet van AstraZeneca.
 • Als huisartsen recent gevaccineerd hebben met AstraZeneca: kijk in de NHG praktijkhandleiding naar de informatie over de mogelijke bijwerkingen bij AstraZeneca, om te lezen waar rekening mee moet worden gehouden. Patiënten kunnen gewezen worden op de specifieke informatie over bijwerkingen op Thuisarts.nl. Daarin staat beschreven waar zij op moeten letten na vaccinatie.

Vrijdag 2 april 2021

1 prik na recent doorgemaakte COVID-19

Mensen die minder dan 6 maanden geleden een bewezen COVID-19 doormaakten, hoeven geen 2e vaccinatie te krijgen. De Gezondheidsraad adviseerde dit al eerder en het RIVM neemt dit nu over. Mensen die recent COVID-19 hebben doorgemaakt zijn namelijk voldoende beschermd na 1 vaccinatie. Een uitzondering hierop zijn mensen die ernstig immuun-gecompromitteerd zijn; zij krijgen altijd een tweede dosis van het vaccin toegediend (lees meer daarover in de NHG praktijkhandleiding, onderdeel Contra-indicatie, onder kopje ‘Patiënten met covid-19’). Voor andere mensen hoeft een tweede prik na recent COVID-19 dus niet, maar het mag wel en is niet bezwaarlijk. Voor vaccinatie van kwetsbare mensen in instellingen door de huisartsenpost is met de betrokken koepels afgesproken de tweede prik wel te geven, tenzij zij dat zelf niet willen. Mede omdat de onderzochte groep niet specifiek uit kwetsbare ouderen of mensen met een beperking bestond.


Dinsdag 30 maart 2021

Quarantaineregels huisartsen en praktijkmedewerkers na vaccinatie

InEen, LHV en NHG krijgen vragen over de inzet van gevaccineerde huisartsen en praktijkmedewerkers. Hoewel huisartsen en veel praktijkmedewerkers inmiddels gevaccineerd zijn, zijn de uitgangspunten voor testen, quarantaine en inzet nog hetzelfde. Vaccinatie beschermt de gevaccineerde namelijk vooral tegen ernstige ziekte, re-infecties kunnen na vaccinatie nog steeds voorkomen. Daarmee kan de huisarts of medewerker nog besmettelijk zijn voor ongevaccineerde collega’s of patiënten. Alleen als de zorgcontinuïteit in het gedrang komt, is het onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden mogelijk hiervan af te wijken. Lees meer op de website van het NHG.


Dinsdag 30 maart 2021

Versnelling en verbreding inzet AstraZeneca door huisartsen

Doordat er meer voorraad AstraZeneca-vaccin beschikbaar komt, kunnen deze week huisartsenpraktijken in alle resterende provincies (Overijssel, Groningen, Friesland en Noord-Holland) vaccin bestellen. Ook is de doelgroep voor de huisartsenvaccinatie met AstraZeneca iets verbreed, omdat dit vaccin nu ook boven de 65 jaar mag worden ingezet. De verbreding houdt in dat huisartsenpraktijken ook gaan vaccineren:

 • Mensen met syndroom van Down en mensen met morbide obesitas tot en met 74 jaar (dat was van 18 tot en met 64 jaar)
 • De niet-mobiele, thuiswonende patiënten.

Daarnaast vaccineren huisartsen in deze ronde mensen van 60 tot en met 64 jaar.

Lees meer hierover op de website van de LHV.


Vrijdag 26 maart 2021

Voorbereiding op fase 3

Deze week stuurde minister Van Ark het Tijdelijke beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie naar de Tweede Kamer. InEen, LHV en NHG leverden hier in nauwe samenwerking met elkaar vanuit de huisartsenzorg een bijdrage aan. De basis voor de huisartsenzorg blijft het huisartsen-rampen-opvangplan (Harop). Lees op de LHV-website hoe het Harop in coronatijd werkt.


Vrijdag 26 maart 2021

Digitale tools voor vaccinatie-afspraken

De organisatie en logistiek van de coronavaccinaties vanuit de huisartsenpraktijken heeft best wat voeten in aarde. In verschillende regio’s bieden InEen-leden ondersteuning. De inzet van digitale tools voor het plannen van afspraken kan huisartsen helpen. De LHV vergeleek verschillende aanbieders en geeft advies.


Maandag 22 maart 2021

Update vaccinatietraject voor huisartsenposten

Vandaag heeft het RIVM tijdens een online bijeenkomst met de huisartsenposten een aantal ontwikkelingen rond de vaccinatietrajecten toegelicht. Er is met name gesproken over de veegrondes voor huisartspatiënten in instellingen. Deze worden centraal georganiseerd. Alle huisartsenposten hebben hierover op 18 maart een RIVM-nieuwsbericht ontvangen. 


Maandag 15 maart 2021

VWS publiceert toegankelijke versie informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’

In december 2020 publiceerde VWS de informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’. Van deze informatiekaart is nu een meer toegankelijke vorm met minder tekst en meer beeld gemaakt. Dat is prettig voor iedereen en zeker voor minder taalvaardigen. De toegankelijke informatiekaart is beschikbaar in het Nederlands, Engels en een aantal andere talen. Meer informatie en downloaden Vragen? Mail naar strategie@nza.nl.


Maandag 15 maart 2021

Ledenraad LHV stemt in met rol huisartsen in vaccinatiestrategie

De LHV Ledenraad heeft dinsdagavond 9 maart uitgebreid gesproken over de rol van de huisartsen in de verdere COVID-19-vaccinaties. De huisartsen zien het grote maatschappelijke belang van een zo snel mogelijke uitvoering en dat de huisartsen daar veel aan kunnen bijdragen. Tegelijkertijd geven zij aan dat huisartsen goed ondersteund moeten worden in die uitvoering. Want het is ook erg belangrijk dat de reguliere patiëntenzorg kan doorgaan. Met die kanttekening gaf de Ledenraad het LHV-bestuur het mandaat om door te gaan met de invulling van de rol van de huisartsen in de vaccinatiestrategie. Lees het LHV-bericht


Maandag 8 maart 2021

Laatste huisartsenposten starten deze week met vaccinaties in instellingen

Een mooie mijlpaal: afgelopen week hebben de laatste regio’s de vaccins geleverd gekregen voor het vaccineren van huisartspatiënten in instellingen. Vanaf vandaag gaan zij aan de slag. De leveringen voor de tweede vaccinatierondes liggen op schema. Meer informatie op de RIVM-website.


Vrijdag 5 maart 2021

Vaccinatieberichten van GGD naar huisarts

Vanaf 15 maart stuurt de GGD vaccinatiemeldingen naar huisartsen over de patiënten van die huisartsen die door de GGD zijn gevaccineerd. Als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven, kan de GGD via een geautomatiseerd systeem aan de huisarts van de patiënt laten weten dat die persoon gevaccineerd is en met welk vaccin. Dit bericht komt bij de huisarts binnen als MEDREC-afleverbericht, dat in het HIS kan worden verwerkt. Lees meer op de website van de LHV.


Vrijdag 5 maart 2021

Vaccinatie zorgverlenend personeel huisartsenzorg via GGD

In februari zijn de huisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en chauffeurs van de huisartsenpost gevaccineerd tegen COVID-19. De andere zorgverlenende medewerkers van huisartsenpraktijken en huisartsenposten zijn vanaf volgende week aan de beurt. Zij worden door de GGD ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. Werkgevers in de huisartsenzorg (huisartsenposten, loondienstcentra en huisartsenpraktijken) kunnen hun medewerkers hiervoor uitnodigen.

Voor leden van InEen gaat het om zorgverlenende medewerkers van 18 jaar en ouder die werken bij de huisartsenpost of in de huisartsenpraktijk in het gezondheidscentrum en die in direct fysiek contact staan met patiënten. Stagiaires, co-assistenten, ZZP’ers en uitzendkrachten vallen hier ook onder.

Let op: het is belangrijk is dat werkgevers de uitnodigingsbrieven pas verspreiden onder medewerkers als het GGD afsprakencentrum een ‘go’ heeft gegeven. Voor die tijd kunnen er voor deze medewerkers nog geen afspraken worden ingepland. LHV en InEen zullen de huisartsenpraktijken, huisartsenposten en loondienstcentra hierover informeren.

Uitnodigingsbrief en bijlagen
Voor het uitnodigen van de medewerkers moeten de standaard uitnodigingsbrieven voor zorgverlenende medewerkers van huisartsenposten en voor zorgverlenende medewerkers van loondienstcentra van het RIVM worden gebruikt. Meer informatie en de standaard brieven zijn beschikbaar op het besloten ledenplatform LINK.

Na ontvangst van de uitnodiging kunnen de medewerkers zelf een afspraak maken via het landelijk callcenter voor vaccinaties van de gezamenlijke GGD’en: 0800-1533. Dit wordt uitgebreid toegelicht in de uitnodigingsbrief. Meer informatie over de werkwijze voor het uitnodigen van zorgmedewerkers voor vaccinatie is te vinden op de site van het RIVM.

Huisartsen worden geïnformeerd door de LHV en de VPH.


Vrijdag 19 februari 2021

Corona-nieuws voor huisartsen

In de corona-update voor huisartsen van de LHV vandaag onder meer aandacht voor psychische klachten na coronabesmetting of door de maatregelen. De LHV geeft tips over hoe om te gaan met psychosociale stress en psychische klachten door de corona-uitbraak. De tips gaan zowel over de zorg voor patiënten als voor het praktijkteam. Verder de melding dat de livegang van geautomatiseerde vaccinatieberichten van de GGD’en is vertraagd. Het is nog niet bekend wanneer huisartsen deze wel gaan krijgen. En een verwijzing naar een uitleg van het over de vaccinatie van medische risicogroepen en de besluitvorming daarover. Sinds de huisartsen gestart zijn met de vaccinatie van 65-minners en patiënten uit twee hoog-risicogroepen, krijgt de LHV veel vragen over andere medische risicogroepen. Lees de corona-update van de LHV


Vrijdag 12 februari 2021

Vergoeding huisartsenposten voor vaccinatie bewoners instellingen

Op basis van de kosten die in de startregio’s zijn gemaakt, heeft InEen met VWS een vergoeding afgesproken voor de organisatie van de vaccinatie van huisartspatiënten in instellingen. Deze bedraagt € 35,- per besteld vaccin. Dit bedrag dekt de kosten voor de inzet van mobiele teams, organisatie en administratie door de huisartsenpost en materiële kosten (PBM, koelboxen etc.). De administratieve handelingen van huisartsen zijn niet inbegrepen. Dit loopt mee in de afspraak van LHV en VWS over alle vaccinatie-inspanningen van de huisartsen. Uitbetaling van de vergoeding voor de huisartsenposten loopt via de SNPG, daarvoor is geen verantwoording nodig vanuit de posten. Een verdere uitwerking en meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.


Vrijdag 12 februari 2021

Update aanpak inzet AstraZeneca-vaccin vanuit huisartsenpraktijken

LHV, NHG, RIVM en VWS hebben de plannen voor de inzet van het AstraZeneca-vaccin vanuit de huisartsenpraktijken verder uitgewerkt. Vanwege de aanvankelijk beperkte voorraad komt er een gefaseerde uitrol. Een van de uitgangspunten is dat huisartsenpraktijken de ruimte krijgen om zelf te bepalen of zij per praktijk of in een lokale of regionale samenwerking de vaccinatie uitvoeren. Zeeland ontvangt als eerste het COVID-19-vaccin van AstraZeneca. Ook de provincies Limburg en Brabant kunnen al snel vaccins gaan bestellen. Lees de specificaties van de doelgroep die huisartsen met deze eerste leveringen gaan vaccineren in het bericht van de LHV.


Vrijdag 12 februari 2021

Planning vaccinatie bewoners instellingen vanuit huisartsenposten

Sinds 25 januari zijn huisartsenposten in zeven regio’s gestart met het vaccineren van bewoners van instellingen die onder verantwoordelijkheid van de huisarts vallen met het Moderna-vaccin. Door ook het vaccin van BioNTech/Pfizer in te zetten voor deze doelgroep, kunnen deze kwetsbare mensen sneller worden gevaccineerd. Het RIVM heeft aan de hand van de leveringen van vaccins bepaald wanneer welke regio’s kunnen starten. Tussen 15 februari en 8 maart starten wekelijks 10 tot 15 huisartsenposten met het vaccineren met Moderna of BioNTech/Pfizer. Lees wanneer welke regio start in het overzicht van het RIVM.


Donderdag 11 februari 2021

Informatie vaccinatie bewoners zorginstellingen door huisartsenpost

Mede op basis van de ervaringen opgedaan in de regio’s, hebben het NHG en het RIVM informatie gebundeld voor huisartsenposten en huisartsen. Op de pagina Zorginstellingen: vaccinatie bewoners door HAP op de RIVM-website vindt u onder meer werkinstructies, formulieren en documenten. In het NHG-dossier Corona de NHG-handleiding huisartsenposten COVID-19 vaccinatie kwetsbare patiënten met Wlz-indicatie in kleinschalige woonvormen.


Donderdag 11 februari 2021

Eerste huisartsenpraktijken ontvangen volgende week AstraZeneca-vaccin

Na de aankondiging eerder deze week dat huisartsenpraktijken in Zeeland als eerste het COVID-19-vaccin van AstraZeneca zullen ontvangen, is nu bekend geworden dat ook de provincies Limburg en Brabant onverwacht snel al vaccins kunnen gaan bestellen. Daarnaast is de doelgroep die de huisartsen met deze eerste leveringen gaan vaccineren nader gespecificeerd. Lees het bericht van de LHV


Maandag 8 februari 2021

Aanpak AstraZeneca-vaccin verder uitgewerkt

LHV, NHG, RIVM en VWS hebben de plannen voor de inzet van het AstraZeneca-vaccin vanuit de huisartsenpraktijken verder uitgewerkt. Na de aankondiging van de minister van VWS over welke doelgroepen als eerste met dit vaccin worden ingeënt, is inzichtelijk gemaakt wat dit betekent voor de uitvoering. De aanvankelijk beperkte voorraad is hierin leidend. Daarom komt er een gefaseerde uitrol, startend met de regio Zeeland. Een van de uitgangspunten is dat huisartsenpraktijken de ruimte krijgen om zelf te bepalen of zij per praktijk of in een lokale of regionale samenwerking de vaccinatie uitvoeren. Lees het volledige bericht


Vrijdag 5 februari 2021

Huisartsen krijgen AstraZeneca-vaccins geleverd voor doelgroep onder de 65 jaar

Het ministerie van VWS heeft vandaag vastgesteld dat huisartsenpraktijken in februari vaccins van AstraZeneca geleverd krijgen. Deze eerste leveringen zijn onder andere bedoeld om patiënten onder de 65 jaar te vaccineren. Vanwege de geleidelijke binnenkomst van het vaccin, wordt er de komende weken gefaseerd uitgeleverd door het RIVM. Lees op de website van de LHV verder over de totstandkoming van het besluit van het ministerie en wat dit betekent voor de vaccinatie vanuit uw huisartsenpraktijk.


Vrijdag 5 februari 2021

Vaccinatie huisartspatiënten in instellingen met Moderna en BioNTech/Pfizer

Mobiele teams vanuit de huisartsenposten zijn op 25 januari begonnen met vaccineren van huisartspatiënten met Wlz-indicatie in instellingen met het vaccin van Moderna. Gisteren hebben RIVM en VWS besloten dat de HAP’s vanaf week 6 zowel met het Moderna-vaccin als met het BioNTech/Pfizer-vaccin kunnen vaccineren. Hiermee wordt het vaccineren van deze doelgroep versneld. In een online bijeenkomst met de huisartsenposten op 5 februari heeft het RIVM dit toegelicht. Vanaf week 7 kunnen veel huisartsenposten starten met het vaccineren van patiënten. Per regio wordt vanuit de huisartsenpost met één soort vaccin gevaccineerd. Het RIVM maakt hierover afspraken met de huisartsenposten. Het informatiepakket voor het organiseren van de vaccinatie met BioNTech/Pfizer wordt in week 6 gedeeld in het dossier Corona-vaccinaties op LINK. De handleiding Huisartsenposten COVID-19-vaccinatie is beschikbaar op de NHG-website. Voor de reeds gestarte regio’s verandert er niets aan het afgesproken proces met het vaccin van Moderna. Inmiddels zijn de eerste 3 HAP’s (Twente, Deventer, Zoetermeer) gestart (5.500 vaccins). De volgende 5 HAP’s (Midden-Holland, Alkmaar, Zeeuws-Vlaanderen, de Zeeuwse Eilanden en Utrecht Stad) starten komende week met 7.000 Moderna-vaccins.


Vrijdag 5 februari 2021

Corona-nieuws voor huisartsen

De LHV corona-update van 4 februari bevat een aantal concrete adviezen en aanwijzingen voor huisartsen met betrekking tot de vaccinatie van 80-90-jarigen. Sinds deze week worden 85-90-jarigen uitgenodigd voor vaccinatie door de GGD. Vanaf 5 februari ontvangen ook 80-84 jarigen een uitnodiging van de GGD (van oud naar jong). De huisarts heeft hier geen rol in. Het kan zijn dat niet-mobiele patiënten zich naar aanleiding van de GGD-uitnodiging melden bij de huisarts met het verzoek thuis te worden geprikt. Wie wel kan reizen, maar geen vervoer heeft kan het landelijke nummer 0800-1351 bellen. Het is nog niet duidelijk hoe vaccinatie plaatsvindt van mensen die liggend vervoer nodig hebben. LHV adviseert huisartsen mensen die zich melden voor de zekerheid te noteren. Lees alle updates op de LHV-website


Vrijdag 29 januari 2021

Actuele informatie over corona en vaccinaties op LINK

De afgelopen week hebben alle HDS’en een uitgebreid informatiepakket ontvangen voor het voorbereiden van de vaccinatie van huisartspatiënten in instellingen. Deze informatie is ook beschikbaar in het LINK-dossier Corona – vaccinaties. Dit dossier wordt voortdurend geactualiseerd. Voor informatie over het vaccineren van huisartsen en HAP-personeel is een apart LINK-dossier ingericht. Op LINK delen we ook actueel coronanieuws. Bijvoorbeeld over wat te antwoorden als de ROAZ aan de huisartsenzorg vraagt wat de plannen zijn wanneer de continuïteit in de zorg onder druk komt te staan door de coronapandemie. Lees het bericht op LINK


Vrijdag 29 januari 2021

Voortgang vaccinatie van zelfstandig wonende ouderen

Afgelopen week is ook de vaccinatie van zelfstandig wonende 90-plussers op GGD-locaties gestart. Binnenkort volgt de uitnodiging voor 85-89-jarigen. Houd voor actuele informatie hierover de LHV-website in de gaten.